WINDOWS - TeamViewer Installation Guide

14 Tháng Bảy 201520:24(Xem: 26702)
WINDOWS - TeamViewer Installation Guide

WINDOWS – TeamViewer Installation Guidedownload-remote-support-window

Firstly, you need to download the TeamViewer application. Click on the Download picture above, then click the “Save File” button.

vnvn-web-design-remote-pc-teamviewer-04
Click on the “Folder” icon to open the newly downloaded folder:

vnvn web design remote support window
After successfully downloading, you will get the file named “TeamViewerQS-PC.exe”. To install this file, you need to follow the steps below:

Double click on the file, or right click on it and select "Open" to start running.

vnvn web design remote support window
Then, you will see the two options below:

vnvn web design remote support window
  • Click on the "Accept": button to install.
  • Or select the "Decline": to cancel.

After successful installation, you will see the following display:

vnvn web design remote support window

Whenever you need help, just simply send us the number of “Your ID”. As your request, VNVN staff will manipulate remotely and directly on the screen of your device.
VNVN sáng tạo một chương trình thiết kế web CMS độc đáo, chuyên nghiệp, dễ dàng quản trị, không cần có kỹ năng lập trình.
Facebook Yelp Youtube Google business
VNVN hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp thiết kế web, công ty đã tự phát triển một nền tảng web CMS độc lập, chuyên quản trị website độc đáo, dễ dàng, thuận tiện cho mọi người, do vậy chúng tôi sẳn sàng đáp ứng được mọi yêu cầu khó khăn nhất từ chủ nhân, cũng như người sử dụng. VNVN chuyên thiết kế web tự tương thích (responsive web design), web tự chỉnh hiển thị thân thiện, thích hợp theo kích cỡ thiết bị màn hình.