MAC OS - TeamViewer Installation Guide

14 Tháng Bảy 201520:20(Xem: 26193)
MAC OS - TeamViewer Installation Guide

MAC OS - TeamViewer Installation Guidedownload-remote-support-mac

Firstly, you need to download the TeamViewer application. Click on the Download picture above.


vnvn web design remote support max os

Select the icon “Finder” to open the newly downloaded folder. Almost downloaded files are usually located in the “Downloads” folder.


vnvn web design remote support max os
You need to Unzip the file named “TeamVierwerQS-MAC.zip”.

vnvn web design remote support max os
After finished unzipping, you can install the file "TeamViewer QuickSupport":

click on the the file, select "Open" to start running it.

vnvn web design remote support max os
vnvn web design remote support max os
  • Click on the "Accept": button to install.
  • Or select the "Decline": to cancel.

After successful installation, you will see the following display:

vnvn-web-design-remote-mac-teamviewer-06

Whenever you need help, just simply send us the number of “Your ID”. As your request, VNVN staff will manipulate remotely and directly on the screen of your device.
VNVN sáng tạo một chương trình thiết kế web CMS độc đáo, chuyên nghiệp, dễ dàng quản trị, không cần có kỹ năng lập trình.
Facebook Yelp Youtube Google business
VNVN hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp thiết kế web, công ty đã tự phát triển một nền tảng web CMS độc lập, chuyên quản trị website độc đáo, dễ dàng, thuận tiện cho mọi người, do vậy chúng tôi sẳn sàng đáp ứng được mọi yêu cầu khó khăn nhất từ chủ nhân, cũng như người sử dụng. VNVN chuyên thiết kế web tự tương thích (responsive web design), web tự chỉnh hiển thị thân thiện, thích hợp theo kích cỡ thiết bị màn hình.