LINUX - TeamViewer Installation Guide

14 Tháng Bảy 201520:00(Xem: 24175)
LINUX - TeamViewer Installation Guide

LINUX - TeamViewer Installation Guidedownload-remote-support-linux

Firstly, you need to download the TeamViewer application. Click on the Download picture above.

vnvn web design remote support linux
Click on the “Folder” icon to open the newly downloaded folder:

vnvn web design remote support linux
After successfully downloading, you will get the file named “TeamViewerQS.tar.gz”. You need to unzip this file:

vnvn web design remote support linux
Right click on the file, choose "Extract Here" to start unzipping.

vnvn web design remote support linux
After finished unzipping, open the folder and run the file named “teamviewer”

vnvn web design remote support linux
Double click or right click on the file and select "Run".

vnvn web design remote support linux
Then, you will see the two options below:

vnvn web design remote support linux
  • Click on the "Accept": button to install.
  • Or select the "Decline": ” to cancel.

After successful installation, you will see the following display:

vnvn web design remote support linux
Whenever you need help, just simply send us the number of “Your ID”. As your request, VNVN staff will manipulate remotely and directly on the screen of your device.
VNVN sáng tạo một chương trình thiết kế web CMS độc đáo, chuyên nghiệp, dễ dàng quản trị, không cần có kỹ năng lập trình.
Facebook Yelp Youtube Google business
VNVN hơn 15 năm kinh nghiệm chuyên nghiệp thiết kế web, công ty đã tự phát triển một nền tảng web CMS độc lập, chuyên quản trị website độc đáo, dễ dàng, thuận tiện cho mọi người, do vậy chúng tôi sẳn sàng đáp ứng được mọi yêu cầu khó khăn nhất từ chủ nhân, cũng như người sử dụng. VNVN chuyên thiết kế web tự tương thích (responsive web design), web tự chỉnh hiển thị thân thiện, thích hợp theo kích cỡ thiết bị màn hình.